Статут навчального закладу, ліцензії на провадження освітньої діяльності

Статут навчального закладу за посиланням

Правила внутрішнього розпорядку

Положення про позашкільний центр за посиланням

ПОЛОЖЕННЯ про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та контроль за її виконанням