Результати моніторингу якості освіти

2017-2018 навчальний рік закінчили 781 учень: 1-4 класи – 365 учнів; 5-9 класи – 343 учні; 10-11 класи – 73 учні.

Освітній процес було спрямовано на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську та аналітико-корекційну діяльність, на психодіагностичну функцію, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи. Робота закладу була спрямована на виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», впровадження Державних стандартів в початковій і основній школі, реалізацію державних, міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Успішність учнів у розрізі класів представлена в таблиці:

Клас К-ть

учнів

Рівні Класні керівники
високий достатній середній початковий
2-А 32 2 18 10 2 Іванова С.Г.
2-Б 33 3 15 15 Корнета Н.М.
2-В 31 3 18 8 2 Лук’яненко Т.В.
3-А 33 22 9 2 Салій Н.О.
3-Б 30 3 18 8 1 Базилюк О.В.
3-В 33 5 16 10 2 Гончаренко Ю.В.
4-А 29 5 14 10 Лушина Л.В.
4-Б 27 6 11 8 2 Бондаренко Т.А.
4-В 28 6 7 8 7 Каменецька Т.С.
5-А 28 13 10 5 Кучеренко В.В.
5-Б 28 4 19 5 Мікеладзе В.В.
5-В 27 1 10 16 Фільнюк М.В.
6-А 24 14 10 Шорстка І.С.
6-Б 20 7 12 1 Кондратенко Н.В.
6-В 26 4 11 11 Дешевенко А.В.
7-А 24 4 18 2 Максименко В.Я.
7-Б 23 5 15 3 Іванова Г.В.
7-В 24 8 13 3 Качуровська Г.І.
8-А 33 6 25 2 Бадеха Л.М.
8-Б 30 10 18 2 Панасенко О.М.
9-А 29 1 9 16 3 Бондар Т.В.
9-Б 27 2 11 13 1 Завялов С.М.
10-А 21 2 14 4 1 Негрова Н.В.
10-Б 21 9 11 1 Шевченко О.А.
11 31 3 18 7 3 Доценко Н.С.
  692 50 307 290 45  

 

Зіставимо ці показники з минулими роками:

 

Роки К-сть учнів Рівні
високий достатній середній початковий
2015-2016 690 52 283 235 38
2016-2017 744 61 264 280 46
2017-2018 781 50 307 290 45

 

Як бачимо, зростає загальна кількість учнів, а кількість учнів за рівнями навчальних досягнень по суті залишається таким же. Учні низького рівня навчальних досягнень немає в 2-Б, 4-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-В класах (класні керівники Корнета Н.М., Лушина Л.В., Мікеладзе В.В., Фільнюк М.В., Шорстка І.С., Дешевенко А.В.). у випускних 9-А і 9-Б класах таких учнів 4, в 11 – 3.

У розрізі предметів успішність учнів 2-11 класів представлена в таблиці:

 

Предмет Оцінено учнів Рівні
високий достатній середній початковий
Українська мова 692 87 394 197 14
Українська література 692 167 325 183 17
Зарубіжна література 416 88 207 114 7
Англійська мова 692 185 291 180 36
Німецька мова 132 38 63 31 2
Історія України 416 78 248 88 2
Всесвітня історія 263 70 104 82 9
Право 131 88 27 14
Математика 429 73 215 122 19
Алгебра 263 28 81 121 33
Геометрія 263 26 76 130 31
Біологія 692 145 397 137 13
Географія 302 77 151 65 9
Фізика 263 22 99 119 23
Хімія 263 19 92 128 24
Інформатика 416 141 203 68 4
Екологія 31 13 8 10
Економіка 31 19 10 2
Астрономія 31 6 19 6
Основи здоров’я 343 144 143 45 11
Трудове навчання 416 255 150 11
Фізична культура 416 200 148 34 7

Зараховано і звільнено від занять фізичною культурою 27 учнів.

Дещо зменшилася кількість учнів низького рівня навчальних досягнень з англійської мови – 36 проти 42 у минулому році. Високі показники з української мови, української літератури, англійської мови, математики, біології – за рахунок початкової школи. А ось, наприклад, у 6-Б з математики, 7-А, Б, В з алгебри й геометрії жоден учень не має високого рівня навчальних досягнень, зате 8 учнів 7-б класу з 23-х мають початковий рівень і з алгебри, і з геометрії (вчитель Стрельченко В.В.). Лише 19 учнів з 263 мають високий рівень навчальних досягнень з хімії. Навіть у 7-х класах, де предмет лише почали вивчати, тільки 5 учнів оцінені балом 10 (учитель Панасенко О.М.).

83 учні 4-х класів складали державну підсумкову атестацію з української мови й математики. Узагальнені атестати ДПА представлені в таблиці

 

Предмет Клас Учитель Рівень навчальних досягнень % якості знань
високий достатній середній початковий
Українська мова 4-А Лушина

Л.В.

8 15 6 70%
4-Б Бондаренко Т.А. 6 10 9 1 46%
4-В Каменецька Т.С.          
Математика 4-А Лушина

Л.В.

16 12 1 79%
4-Б Бондаренко Т.А. 13 7 4 2 63%
4-В Каменецька Т.С. 9 7 5 7 48%
Разом 38 26 9 10 63%

Десять учнів отримали бали початкового рівня з математики, тобто фактично програму не засвоїли, на що необхідно звернути увагу вчителям, які працюватимуть у 5-х класах.

55 учнів 9-х класів склали державну підсумкову атестацію з української, англійської мов і математики.

Результати ДПА представлені в таблиці:

 

Клас К-ть

учнів

Предмет Бали % якості знань Учитель
4 5 6 7 8 9 10 11 12
9-А 29 Укр. Мова 1 2 6 4 4 5 3 3 1   Осадченко С.Є.
9-Б 26 Укр. Мова 2 1 3 5 2 4 4 1 4   Кондратенко Н.В.
9-А 29 Математика 3 5 1 6 5 5 1 3   Марченко К.С.
9-Б 26 Математика 1 5 4 5 3 6 2   Гузеря Л.І.
9-А 29 Англ. мова 1 4 5 8 1 5 2 1 2   Шевченко О.А.
9-Б 26 Англ. Мова 1 3 5 3 5 3 4 2   Шевченко О.А.

 

В основному учні підтвердили свої річні оцінки або отримали на один-два бали вищі.

31 учень 11 класу склало ДПА у формі ЗНО.

 

Назва предмета За списком Брали участь у ЗНО Високий Достатній Середній Початковий
12 11 10 % 9 8 7 % 6 5 4 % 3 2 1 %
Українська мова 31 31 1 3 3 23 4 3 6 42 4 4 2 32 1 3
Математика 31 15 1 1 1 19 4 27 5 1 1 48 1 7
Історія України 31 21 1 5 2 4 3 43 7 3 48 1 4
Предмет за вибором
Математика 31 1 1 100
Географія 31 5 1 20 1 20 2 1 60
Англ. мова 31 6 4 2 100
Біологія 31 15 1 7 2 1 1 27 7 2 1 66