Правила прийому до навчального закладу

Для прийому до першого класу батьки або особи, які їх замінюють, надають такі документи:

1. заява на ім’я директора школи;

2. копія свідоцтва про народження дитини;

3. медична картка встановлено зразка.

Діти зараховуються до навчального закладу за наказом директора до початку навчального року.

Дітям, які вступають до першого класу школи І-ІІІ ступеня, що обслуговує мікрорайон, де мешкає дитина, не може бути відмовлено в зарахуванні.

 

Територія обслуговування комунального закладу “Гімназія “Ерудит” Кропивницької міської ради”

вул. Волкова  11 (1,2,3,4), 26 (корп. 1, 2), 28 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 30

Академіка Тамма 2, 4, 5

Пацаєва 1 (корп. 3), 3 (корп. 1, 2, 3), 5 (корп. 1, 2, 3, 4),

просп. Університетський  23 (корп.1, 2), 25, 17, 33, 1/7, 4

Промисловий 39

 

У випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу загальноосвітнього навчального закладу не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, перевага надається тим, чия заява була зареєстрована раніше.

Згідно зі статею 12 Закону України “Про охорону дитинства” батьки несуть відповідальність за стан здоров’я дитини, її фізичний розвиток.

Відповідно до статей 12, 15 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов’язані надавати об’єктивну інформацію особам, які проводять щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень і можливі післявакцинальні ускладнення. особам, що не досягли п’ятнадцятирічного віку, профілактичні щеплення проводяться за згодою їх об’єктивно інформованих батьків або інших законних представників, які мають право відмовитися від щеплень за відсутності повної обєктивної інформації про вплив щеплень на стан здоров’я і подальші наслідки. Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження – засвідчити це актом у присутності свідків.

 

Питання про відвідування навчального закладу дітьми, батьки яких відмовляються від щеплень, вирішується лікарсько-консультативною комісією (наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.11.2002 №434 та затвердженого цим наказом примірного “Положення про підготовку дітей на педіатричній дільниці до відвідування дошкільного та шкільного загальноосвітнього навчального закладу”).