Звіт про діяльність навчального закладу

Звіт про діяльність закладу за 2017-2018 навчальний рік

2017-2018 навчальний рік закінчили 781 учень: 1-4 класи – 365 учнів; 5-9 класи – 343 учні; 10-11 класи – 73 учні.

Освітній процес було спрямовано на пізнавальну, наукову, аналітико-управлінську та аналітико-корекційну діяльність, на психодіагностичну функцію, на ефективність, дієвість і результативність внутрішньо шкільної методичної роботи. Робота закладу була спрямована на виконання законів «Про освіту», «Про загальну середню освіту», впровадження Державних стандартів в початковій і основній школі, реалізацію державних, міських програм у галузі освіти, інших чинних законодавчих та нормативних документів.

Успішність учнів у розрізі класів представлена в таблиці:

Клас К-ть

учнів

Рівні Класні керівники
високий достатній середній початковий
2-А 32 2 18 10 2 Іванова С.Г.
2-Б 33 3 15 15 Корнета Н.М.
2-В 31 3 18 8 2 Лук’яненко Т.В.
3-А 33 22 9 2 Салій Н.О.
3-Б 30 3 18 8 1 Базилюк О.В.
3-В 33 5 16 10 2 Гончаренко Ю.В.
4-А 29 5 14 10 Лушина Л.В.
4-Б 27 6 11 8 2 Бондаренко Т.А.
4-В 28 6 7 8 7 Каменецька Т.С.
5-А 28 13 10 5 Кучеренко В.В.
5-Б 28 4 19 5 Мікеладзе В.В.
5-В 27 1 10 16 Фільнюк М.В.
6-А 24 14 10 Шорстка І.С.
6-Б 20 7 12 1 Кондратенко Н.В.
6-В 26 4 11 11 Дешевенко А.В.
7-А 24 4 18 2 Максименко В.Я.
7-Б 23 5 15 3 Іванова Г.В.
7-В 24 8 13 3 Качуровська Г.І.
8-А 33 6 25 2 Бадеха Л.М.
8-Б 30 10 18 2 Панасенко О.М.
9-А 29 1 9 16 3 Бондар Т.В.
9-Б 27 2 11 13 1 Завялов С.М.
10-А 21 2 14 4 1 Негрова Н.В.
10-Б 21 9 11 1 Шевченко О.А.
11 31 3 18 7 3 Доценко Н.С.
  692 50 307 290 45  

 

Зіставимо ці показники з минулими роками:

 

Роки К-сть учнів Рівні
високий достатній середній початковий
2015-2016 690 52 283 235 38
2016-2017 744 61 264 280 46
2017-2018 781 50 307 290 45

 

Як бачимо, зростає загальна кількість учнів, а кількість учнів за рівнями навчальних досягнень по суті залишається таким же. Учні низького рівня навчальних досягнень немає в 2-Б, 4-А, 5-Б, 5-В, 6-А, 6-В класах (класні керівники Корнета Н.М., Лушина Л.В., Мікеладзе В.В., Фільнюк М.В., Шорстка І.С., Дешевенко А.В.). у випускних 9-А і 9-Б класах таких учнів 4, в 11 – 3.

У розрізі предметів успішність учнів 2-11 класів представлена в таблиці:

 

Предмет Оцінено учнів Рівні
високий достатній середній початковий
Українська мова 692 87 394 197 14
Українська література 692 167 325 183 17
Зарубіжна література 416 88 207 114 7
Англійська мова 692 185 291 180 36
Німецька мова 132 38 63 31 2
Історія України 416 78 248 88 2
Всесвітня історія 263 70 104 82 9
Право 131 88 27 14
Математика 429 73 215 122 19
Алгебра 263 28 81 121 33
Геометрія 263 26 76 130 31
Біологія 692 145 397 137 13
Географія 302 77 151 65 9
Фізика 263 22 99 119 23
Хімія 263 19 92 128 24
Інформатика 416 141 203 68 4
Екологія 31 13 8 10
Економіка 31 19 10 2
Астрономія 31 6 19 6
Основи здоров’я 343 144 143 45 11
Трудове навчання 416 255 150 11
Фізична культура 416 200 148 34 7

Зараховано і звільнено від занять фізичною культурою 27 учнів.

Дещо зменшилася кількість учнів низького рівня навчальних досягнень з англійської мови – 36 проти 42 у минулому році. Високі показники з української мови, української літератури, англійської мови, математики, біології – за рахунок початкової школи. А ось, наприклад, у 6-Б з математики, 7-А, Б, В з алгебри й геометрії жоден учень не має високого рівня навчальних досягнень, зате 8 учнів 7-б класу з 23-х мають початковий рівень і з алгебри, і з геометрії (вчитель Стрельченко В.В.). Лише 19 учнів з 263 мають високий рівень навчальних досягнень з хімії. Навіть у 7-х класах, де предмет лише почали вивчати, тільки 5 учнів оцінені балом 10 (учитель Панасенко О.М.).

83 учні 4-х класів складали державну підсумкову атестацію з української мови й математики. Узагальнені атестати ДПА представлені в таблиці

 

Предмет Клас Учитель Рівень навчальних досягнень % якості знань
високий достатній середній початковий
Українська мова 4-А Лушина

Л.В.

8 15 6 70%
4-Б Бондаренко Т.А. 6 10 9 1 46%
4-В Каменецька Т.С.          
Математика 4-А Лушина

Л.В.

16 12 1 79%
4-Б Бондаренко Т.А. 13 7 4 2 63%
4-В Каменецька Т.С. 9 7 5 7 48%
Разом 38 26 9 10 63%

Десять учнів отримали бали початкового рівня з математики, тобто фактично програму не засвоїли, на що необхідно звернути увагу вчителям, які працюватимуть у 5-х класах.

55 учнів 9-х класів склали державну підсумкову атестацію з української, англійської мов і математики.

Результати ДПА представлені в таблиці:

 

Клас К-ть

учнів

Предмет Бали % якості знань Учитель
4 5 6 7 8 9 10 11 12
9-А 29 Укр. Мова 1 2 6 4 4 5 3 3 1   Осадченко С.Є.
9-Б 26 Укр. Мова 2 1 3 5 2 4 4 1 4   Кондратенко Н.В.
9-А 29 Математика 3 5 1 6 5 5 1 3   Марченко К.С.
9-Б 26 Математика 1 5 4 5 3 6 2   Гузеря Л.І.
9-А 29 Англ. мова 1 4 5 8 1 5 2 1 2   Шевченко О.А.
9-Б 26 Англ. Мова 1 3 5 3 5 3 4 2   Шевченко О.А.

 

В основному учні підтвердили свої річні оцінки або отримали на один-два бали вищі.

31 учень 11 класу склало ДПА у формі ЗНО.

 

Назва предмета За списком Брали участь у ЗНО Високий Достатній Середній Початковий
12 11 10 % 9 8 7 % 6 5 4 % 3 2 1 %
Українська мова 31 31 1 3 3 23 4 3 6 42 4 4 2 32 1 3
Математика 31 15 1 1 1 19 4 27 5 1 1 48 1 7
Історія України 31 21 1 5 2 4 3 43 7 3 48 1 4
Предмет за вибором
Математика 31 1 1 100
Географія 31 5 1 20 1 20 2 1 60
Англ. мова 31 6 4 2 100
Біологія 31 15 1 7 2 1 1 27 7 2 1 66

 

Складаючи державну підсумкову атестацію, учні в основному підтвердили свої річні оцінки. Слід відзначити високий рівень навчальних досягнень Микитенко Вероніки, хороші результати показали Перкін Єгор, Ліщенко Олександр, Гриценко Катерина, Сорока Христина.

В 2017-2018 навчальному році педагогічний колектив продовжував роботу над методичною проблемою «Від інноваційного змісту і технологій освіти через педагогічну майстерність учителя до формування особистості учня й підготовку його до життя в сучасних умовах». У 2017-2018 н. р. розпочалося практичне дослідження проблеми. Продовжувала роботу творча група «Методична проблема». Проведено чотири заняття, на яких були розглянуті питання:

 • формування індивідуальної освітньої траєкторії педагога в умовах інноваційного простору;
 • інноваційна діяльність учителя й учня у світлі концепції «Нова українська школа»;
 • шляхи формування творчої особистості учня на засадах упровадження інноваційних технологій навчання.

В період між засіданнями відбувався обмін досвідом:

 • елементи інновацій на уроках учителів Корнети Н.М. (літературне читання 2-б клас), Дешевенко А.В. (англійська мова 6-В клас), Панасенко О.М. (хімія 11 клас);
 • круглий стіл «Чи впливає на результативність навчально-виховного процесу впровадження інноваційних технологій»
 • методична декада «Вернісаж педагогічних ідей»

Методичною роботою керувала методична рада, очолювана Шаровим Ю.М. До її складу увійшли заступники директора з навчально-виховної роботи Жарська Л.М., Перевертень С.М., заступник директора з виховної роботи Прибудченко Г.М., голови циклових методичних об’єднань Максименко В.Я., Бур’янська Т.А., Гузеря Л.І., Панасенко О.М., Волкова Т.М., Война Г.В., Бондар Т.В., Іванова Г.В., Салій Н.О., Погоріла Л.І.

Головними завданнями методичної роботи були:

 • організація безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів;
 • інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін;
 • розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, зацікавленості інноваційними педагогічними технологіями;
 • підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на діяльні сні аспекти навчання;
 • сприяння виробленню в учителів умінь і навичок самоосвіти з метою безперервного підвищення кваліфікації та вдосконалення педагогічної майстерності;
 • допомога вчителям у здійсненні моніторингових досліджень рівня навчальних досягнень учнів, рівня вихованості, розвитку відповідно до вимог Державних стандартів освіти;
 • зростання задоволення вчителів своєю працею, створення в закладі творчої атмосфери й морально-психологічного клімату.

Система внутрішньошкільної методичної роботи реалізувалася через групові, колективні та індивідуальні форми. В індивідуальній роботі переважали співбесіди з питань організації роботи над методичною проблемою, самоосвіти, атестації, роботи з обдарованими учнями та інші.

Протягом навчального року проведено засідання педагогічної ради:

 1. Зміст і основні напрямки діяльності педколективу – Шаров Ю.М.
 2. Форми і методи виховної діяльності, спрямованої на підготовку учнів до адаптації у соціумі – Прибудченко Г.М.
 3. Психолого-педагогічні умови подолання низького рівня навчальних досягнень учнів – Жарська Л.М.
 4. Наукова організація праці вчителя й учня: суть, досвід, проблеми – Перевертень С.М.

Згідно із структурою методичної роботи в закладі діяли методичні об’єднання вчителів:

 • циклове МО вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури, історії (керівник Максименко В.Я.);
 • методичне об’єднання іноземних мов (керівник Бур’янська Т.А.);
 • циклове МО вчителів математики, інформатики, фізики (керівник Гузеря Л.І.);
 • циклове МО вчителів хімії, біології, географії (керівник Панасенко О.М.);
 • циклове МО вчителів музичного, образотворчого мистецтв, художньої культури, технологій (керівник Волкова Т.М.);
 • методичне об’єднання вчителів початкових класів (керівник Война Г.В.);
 • методичне об’єднання вчителів фізичної культури (керівник Завялов С.М.);
 • методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів (керівник Іванова Г.В.);
 • методичне об’єднання вчителів 1-4 класів (керівник Салій Н.О.);
 • методичне об’єднання вихователів ГПД (керівник Погоріла Л.І.).
 • крім названих форм, протягом року працював психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід інноваційної діяльності вчителя» – 4 заняття, керівник Зубкова І.В.;
 • мобільна творча група для молодих учителів «Досвід плюс молодість» – керівник Лук’яненко Т.В.
 • динамічна група в рамках ЦМО вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури «Аналіз художнього твору: новий погляд» – керівник Максименко В.Я.;
 • продовжувалася робота в проекті «Єдиний інформаційний простір» – керівник Перевертень С.М.;
 • діяв консультпункт для молодих учителів «Є проблема».

Корисним для молодих учителів був «Творчий тандем» (мікрогрупи наставник – молодий учитель), метою якого була допомога молодим учителям опанувати мистецтво мотивації, сприяти налагодженню взаємин між учнями й педагогами.

Вчителі Перевертень С.М., Панасенко О.М., Максименко В.Я. продовжували роботу в обласних творчих групах.

Учні 8-11 класів активно працювали в проекті «Стратегія фірми», який є складовою Всеукраїнського експерименту «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння підприємництву» (куратор Кучеренко В.В.).

«Кожна дитина талановита» – це принцип, яким керується педагогічний колектив у своїй роботі. Особливий вид обдарованості – академічний. Це учні, які цікавляться наукою, у яких сформувався інтерес до певного предмета. 250 школярів брали участь у шкільному етапі предметних олімпіад з базових дисциплін. Лише Микитенко Всеволод став переможцем (ІІ місце, вчитель Бадеха Л.М.) міського етапу олімпіади з математики і досить успішно виступив на обласній олімпіаді, хоч і не посів призового місця.

Один переможець – це низький показник, і свідчить він про недостатню роботу вчителів із здібними і обдарованими учнями.

Успішно виступили учні Кучеренко В.В. у міському етапі Всеукраїнських учнівських турнірів з географії (І місце) та економіки (ІІ місце), учні Царьова С.І. та Балуби І.С. посіли ІІ місце з права та історії у своїх групах.

Добре зарекомендував себе Бурдюк Іван у конкурсах імені П. Яцика та «Об’єднаймося ж, брати мої». Колективна робота учнів Балуби І.С. в номінації «Історія» відзначена Дипломом ІІ ступеня.

Школярі беруть активну участь у міжнародних конкурсах «Соняшник», «Кенгуру», «Бобер», «Левеня», «Грінвіч», «Прагліміне», «Міксіке».

За підсумками міжнародного конкурсу з англійської мови «Широкий світ» учні Шевченко Ольги Андріївни увійшли до списку 13 сильніших в Україні.

Заклад зарахований до мережі шкіл олімпійського резерву.

Протягом навчального року вчителі Іванова С.Г., Корнета Н.М., Базилюк О.В., Салій Н.О., Гончаренко Ю.В., Негрова Н.В., Дешевенко А.В., Шаров Ю.М., Шевченко О.А., Максименко В.Я., Лісова М.В., Нєдєлков О.О., Кучеренко В.В., Іванова Г.В., Мікеладзе В.В., Бадеха Л.М., Осадченко С.Є., Бондаренко Т.А., Лушина Л.В., Стрельченко В.В., Шорстка І.С., Прибудченко Г.М., Волкова Т.М., Панасенко О.М. провели відкриті уроки.

В 2017-2018 н. р. успішно пройшли атестацію Базилюк Н.М., Нєдєлков О.О., Ликова Ю.В., Максименко В.Я., перевертень С.М., Корнета Н.М., Панасенко О.М.

Змістовно планують роботу, використовують різноманітні та цікаві форми роботи Война Г.В., Гончаренко Ю.В., Базилюк О.В., Іванова С.Г., Корнета Н.М., Лук’яненко Т.В., Лушина Л.В., Кучеренко В.В., Шорстка І.С., Дешевенко А.В., Качуровська Г.І., Бадеха Л.М., Шевченко О.А., Доценко Н.С.

Розуміючи важливість співпраці з батьками в освітньому закладі проводяться: загальношкільні та класні батьківські збори, загальношкільні та класні заходи із залучення батьків, індивідуальні консультації, дні відкритих дверей. Цікаві форми роботи з батьками застосовують класні керівники Корнета Н.М., Лук’яненко Т.В., Базилюк О.В., Лушина Л.В., Война Г.В., Іванова С.Г., Качуровська Г.І., використовуючи як традиційні форми роботи (батьківські збори, засідання батьківського комітету), так і нетрадиційні форми роботи (родинні свята, круглі столи з елементами презентації, зустрічі з цікавими людьми, брейн-ринги), на яких розглядають питання виховання дитини, взаємодію родини і школи, конфлікти та шляхи їх розв’язання, запобігання насильству над дітьми, формування головних чинників здорового способу життя, попередження травматизму тощо. Класні керівники надають рекомендації батькам щодо виховання та навчання дітей, організації їхнього дозвілля.

Протягом ІІ семестру педагогічний колектив продовжив впровадження різних видів (традиційні, інтерактивні, проектну діяльність, тренінги тощо) та форми виховної діяльності, що забезпечило створення сприятливих умов для розвитку здібностей і талантів дітей, їхньої самореалізації, досягнення успіху, свободи вибору погляду, занять за уподобаннями, серед них:

 1. робота гуртків позашкільного центру;
 2. реалізація проектів «Книга відкриває світ» (5-ті класи), «Крокуючи вулицями рідного міста» (9-ті класи), біоетика (1-11 класи);
 3. акції «Нагодуємо птахів взимку», «Маки пам’яті», «Молодь обирає здоров’я», «Чисте подвір’я», «Листя» тощо;
 4. КТС, години спілкування, конкурси, змагання, диспути, тренінги;
 5. волонтерська робота: операції «Турбота. Ветеран живе поруч» (в рамках обласної акції «Зірка пам’яті»), благодійні акції «Від серця до серця», «Happy мяу для Мурчика», «Молодь діє»;
 6. зустрічі з цікавими людьми, турніри, брейн-ринги, свята, фестивалі, усні журнали, конкурси-вернісажі малюнків, трудові десанти тощо;
 7. профілактична робота агітбригади «ДЮРАСЕЛ», робота волонтерських груп 10-11 класів для учнів початкової школи, профілактичні рейди, інформаціно-просвітницька робота.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до суспільства й держави виховна робота в навчальному закладі була спрямована на формування в молоді патріотичних почуттів, ціннісного ставлення до історико-героїчної спадщини рідного краю, любові  та поваги до рідної землі, виховання у підростаючого покоління готовності захищати свою державу. Школярі постійно здійснюють подорожі містами України (Вінниця, Холодний Яр, Умань – відповідальна Бондар Т.В., Фільнюк М.В.). Класними керівниками 1-11 класів проведені тематичні виховні заходи, уроки-мужності, КТС тощо. Цікавими та змістовними стали: «Звичай та традиції українців» (2-А клас, кл.кер. Іванова С.Г.), «Шевченківські дні» (2-Б клас, кл.кер. Корнета Н.М.), «Український віночок» (2-В клас, кл. кер. Лук’яненко Т.В.), «Моя рідна Україно, я твоя мала частина» (3-А клас, кл.кер. Салій Н.О.), «Я люблю Україну» (3-Б клас, кл.кер. Базилюк О.О.), «Та земля мила, де мати народила» (3-В клас, Гончаренко Ю.В.), «Квіти у віночку України» (4-А клас, кл. кер. Лушина Л.В.), «Козацькому роду нема переводу» (4-Б клас, кл.кер. Бондаренко Т.А.), «Наша батьківщина – Україна» (4-В клас, кл. кер. Каменецька Т.С.), «Рідне слово – диво калинове» (5-А клас, кл. кер. Кучеренко В.В. ), «День Соборності України» (5-Б клас, кл.кер. Мікеладзе В.В..), «Українська світлиця» (5-В клас, кл. кер. Фільнюк М.В..), «Ми – діти твої, Україно» (6-А клас, кл.кер. Шорстка І.С.), «Наша батьківщина – Україна» (6-В клас, кл. кер. Дешевнко А.В.), «Українка я, україночка» (7-А клас, кл. кер. Максименко В.Я.), «Україна – єдина країна» (7-Б клас, кл. кер. Іванова Г.В. ), «Ми – нація єдина» (7-В клас, кл. кер. Качуровська Г.І.), «Славетний син великого народу» (8-А клас, кл.кер. Бадеха Л.М.), «Моя Україна» (8-Б клас, кл. кер. Панасенко О.М.), конкурс на кращого знавця козацьких традицій (9-А, кл.кер. Бондар Т.В.), «З історії мого рідного краю» (9-Б клас, кл.кер. Завялов С.М.), «Ти у мене єдина, Україно» (10-А клас, кл.кер. Негрова Н.В.), «Козацькому роду нема переводу» (10-Б клас, кл.кер. Шевченко О.А.), «Козацька слава в серцях у нас» (11, кл.кер. Доценко Н.С.).

З метою патріотичного виховання, учні школи постійно беруть участь в обласній акції «Зірка пам’яті», загальношкільних акціях «Турбота. Ветеран живе поруч». В кожному учнівському колективі створені групи волонтерів до складу яких входять учні, класний керівник та представники батьківської громадськості. Станом на 01 червня 2018 року за навчальним закладом закріплені 10 ветеранів Другої Світової війни, яких постійно відвідують учні-волонтери (надають їм посильну допомогу та вітають зі святами). Учні школи  залучаються до покладання квітів до пам’ятного знаку «Євреям – жертвам нацизму».

У першій декаді травня в навчальному закладі відбулися урочистості та меморіальні заходи (біля пам’ятного знаку «Євреям – жертвам нацизму), присвячені Дню пам’яті та примирення і 73-й річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Нажаль, в цьому навчальному році, у зв’язку із станом здоров’я ветеранів, ніхто з них не зміг бути присутнім на традиційних шкільних та класних виховних заходах.

Разом з тим, у виховній роботі є ряд невирішених проблем. Робота учнівського самоврядування (координатор Марченко К.С.) потребує особливої уваги: немає чіткого планування роботи, не систематично проходили сесії ШУП та засідання комітетів, робота Школи лідерів. Таким чином, діяльність шкільного учнівського самоврядування потребує постійного контролю та корекції.

Отже, виховна робота в навчальному закладі була спрямована на реалізацію громадянського, родинно-сімейного, військово-патріотичного, трудового, художньо-естетичного, морального, екологічного,превентивного виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Отже, пріоритетними в 2018-2019 навчальному році будуть завдання:

 • підвищувати педагогічну майстерність колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури закладу, використання в роботі новітніх педагогічних технологій;
 • продовжити роботу над укомплектуванням уроку як засобу розвитку творчої особистості вчителя й учня, над інформатизацією навчально-виховного процесу;
 • забезпечити оптимальні умови для переходу на новий зміст навчання початкової школи;
 • забезпечити подальший розвиток учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, розвитку громадської активності, організації здорового способу життя.